Frokost- eller kantineordning

Som lejer hos WORKPLANET kan du benytte vores flexible frokostordning med online til-framelding.

Der leveres på alle hverdage af Frokost+, baseret på en online bestilling. Du kan altså få en lækker frokost til en attraktiv pris på de dage hvor der er brug for det.

Det vil naturligvis også være muligt for lejerne at indgå aftaler med leverandøren af den daglige frokost, hvis der er behov for servering til øvrige arrangementer, både på WORKPLANET og “ud af huset”.